Products Services Applications News Home
 
 
Pozadi menu
Pozadi menu
Pozadi menu

Služby HPLC laboratoře


  1. Výroba a předplňování kolon
  2. Zakázkové analýzy a vývoj metod
  3. Stavební chemie
  4. Kurzy a školeníVýroba a přeplňování kolon

Laboratoř WATREX vyrábí a přeplňuje chromatografické kolony a předkolony pro základní módy HPLC, a to jak analytické tak preparativní:

  1. HPLC na reverzních a normálních fázích
  2. Iontová chromatografie pro stanovení aniontů a kationtů
  3. Iontově exkluzní chromatografie pro stanovení organických kyselin, alkoholů, sacharidů a dalších přírodních látek, třeba fenolů


Zakázkové analýzy a vývoj metod 

Laboratoř WATREX dále nabízí standardní analýzy stavebních materiálů, distribuce MW polymerů, stanovení kationtů a aniontů ve vodách nebo vyluhovatelných materiálech.

Laboratoř WATREX dále provádí speciální analýzy dle požadavků zákazníků z oblasti stanovení organických látek,přírodních látek, barviv a technických produktů metodami HPLC.Standardní analýzy HPLC laboratoří Watrex

Analytická a preparativní HPLC

Vývoj chromatografických metod dle zadání zákazníka, frakcionace a preparace komponent dodaných směsí na semipreparativnívh a preparativních kolonách do průměru 50mm.


Cukry, alkoholy a karboxylové kyseliny

Stanovení cukrů, alkoholů a nižších mastných kyselin v potravinách, nápojích, nemrznoucích směsích apod. metodou iontové exkluze na sulfonovaném polystyrenu ve vodíkové, vápenaté či olovnaté formě.

Iontová chromatografie

Stanovení aniontů ve vodách
Stanovení fluoridů (F-), chloridů (Cl-), dusitanů (NO2-), dusičnanů (NO3-), bromidů (Br-), fosforečnanů (PO43-) a síranů (SO42-) ve vodných vzorcích metodou iontové chromatografie. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.

Stanovení kationtů ve vodách
Stanovení sodíku (Na+), amoniaku (NH4+), draslíku (K+), vápníku (Ca2+) a hořčíku (Mg2+) ve vodných vzorcích metodou iontové chromatografie. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.

Polymery

Stanovení distribuce molekulových hmotností (MW) polymerních materiálů
Stanovení metodou GPC ve vodě a v THF (po dohodě i v jiných rozpouštědlech). Ke každé sadě měření je potřeba účtovat kalibraci!

Kalibrace pro distribuci MW
Kalibrace pomocí dextranu, polymaltotrios nebo polystyrenových standardů pro GPC stanovení distribuce molekulových hmotností (MW) polymerních materiálu.

Aminokyseliny

Volné aminokyseliny v potravinách, nápojích a preparátech pro zvláštní výživu
Stanovení se provádí na analyzátoru aminokyselin (ionexová chromatografie s detekcí ninhydrinem). Vzorek musí obsahovat alespoň 1 ug (100nmol) volných aminokyselin. Dostupnost 1 týden.

Volné aminokyseliny v rostlinné či živočišné tkáni, v půdě nebo v jejich extraktu
Stanovení se provádí na analyzátoru aminokyselin (ionexová chromatografie s detekcí ninhydrinem). Vzorek musí obsahovat alespoň 1 ug (100nmol) volných aminokyselin. Dostupnost 1 týden.

Volné aminokyseliny v tělních tekutinách nebo jejich deproteinátu
Stanovení se provádí na analyzátoru aminokyselin (ionexová chromatografie s detekcí ninhydrinem). Minimální množství vzorku je 0,5 ml séra/plazmy a 1 ml moči. Dostupnost 1 týden.

Aminokyseliny v hydrolyzátu bílkoviny (čistá bílkovina, krmivo, potravina atd.)
Stanovení se provádí na analyzátoru aminokyselin (ionexová chromatografie s detekcí ninhydrinem). Dostupnost 1 týden.Ceník a objednávka standardních laboratorních analýz:


ESHOPV případě zájmu o zakázkovou analýzu dle Vašeho přání kontaktujte laboratoř Watrex.Stavební chemie

Stáhnout leták stavebních analýz (PDF)Stanovení vodorozpustných solí ve stavebních materiálech
Stanovení chloridů (Cl-), dusičnanů (NO3-) a síranů (SO42-) ve vodném výluhu vzorku metodou iontové chromatografie. Potřeba cca 1 g homogenního vzorku. Sleva 10% při 10 a více vzorcích dodaných současně.

Stanovení vlhkosti ve stavebních materiálech
Stanovení se provádí gravimetricky, po vysušení vzorku při 105 °C po dobu 2 hodin. Obsah vlhkosti je udáván v procentech (%), vztažených na původní vzorek. Potřeba vzorku minimálně 20 g. Dodat v těsně uzavřeném obalu (chránit před vyschnutím!). Sleva 10% při 10 a více vzorcích dodaných současně.

Stanovení podílu vápna ve vápenných maltách
Ve vzorku malty se po rozkladu v kyselině dusičné (HNO3) stanovuje obsah Ca a Mg, ze kterých se počítá obsah CaCO3 a MgCO3. Podíl písku se stanovuje zvážením odfiltrovaného nerozpustnéh podílu. Potřeba cca 5 g homogenního vzorku. Postup není vhodný pro cementové malty. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.

Semikvantitativní stanovení obsahu sádry ve stavebních materiálech
Stanovení je založeno na rozdílné rozpustnosti sádrovce a alkalických síranů (SO42-). Stanovuje se obsah síranů ve vodném výluhu vzorku při dvou různých poměrech vzorek/voda. Obsah sádry se počítá jako rozdíl celkových síranů (1g vzorku na 100 ml vody) a volných síranů (10 g vzorku na 50 ml/vody). Potřeba cca 11 g homogenního vzorku.

Stanovení objemové hmotnosti stavebních materiálů
Stanovení se provádí metodou zasypání vzorku pomocí křemenného písku. Potřeba vzorku cca 30-50 cm3, vzorek musí být v kusech o rozměrech cca 2-4 cm. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.

Příprava výluhu pro stanovení aniontů a kationtů
Při analýzách pevných materiálů. Účtuje se pouze jednou pro každý vzorek.

Stanovení hygroskopické vlhkosti stavebních materiálů
Stanovení se provádí gravimetricky vážením vzorku ekvilibrovaného při 100 % relativní vlhkosti a vysušeného při 105 °C po dobu 2 hodin. Výsledek je udáván v hmotnostních procentech (%) vztažených na vysušený vzorek. Potřeba vzorku cca 10 g. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.

Stanovení pH ve vodných vzorcích
Stanovení pH vodného vzorku pomocí kombinované skleněné elektrody. Potřeba cca 20 ml vzorku. Sleva 10% při dodání 10 a více vzorků současně.

Stanovení nasákavosti stavebních materiálů
Stanovení se provádí gravimetricky, z rozdílu hmotnosti vysušeného vzorku a vzorku plně nasyceného vodou. Zároveň se stanovuje objemová hmotnost metodou zasypání vzorku pomocí křemenného písku. Potřeba vzorku cca 30-50 cm3, vzorek musí být v kusech o rozměrech cca 2-4 cm. Výsledky se udávají v hmotnostních (%) a objemových procentech (%), vztažených na vysušený vzorek.Ceník a objednávka standardních stavebních analýz:


ESHOP


V případě zájmu o zakázkovou analýzu dle Vašeho přání kontaktujte laboratoř Watrex.
Kurzy a školení

Pracovníci firmy WATREX provádí kurzy teoretických základů chromatografických a elektromigračních metod (HPLC,TLC,PC,CZE) podle požadavků zákazníků, co se týče specifického odborného zaměření kursu a to jak podle používaných metod tak i oblasti aplikovaných látek.

Dále jsou prováděna praktická školení na konkrétní přístrojové sestavy co se týče obsluhy jednotlivých komponent systému(čerpadla,dávkovače ,detektory) a školení zaměřená na řídící software.


Logoagilent
Logoairwatec
LogoBiopointe_Scientific
LogoBiotech AB
Logobrookhaven
Logocronus
Logodrmaisch
LogoDragonLab
Logofortis
Logogl_science
Logohealforce
Logohpc
LogoChromaNik
LogoCRS
Logoidex
Logoidex
LogoJORDLabs
Logoknauer
Logokromasil
Logomachereynagel
LogoMerlin
LogoMICROLIT
Logonacalai
Logooptimize
LogoPeak Scientific
LogoPolymer_Standards_Servis
Logopostnova
Logopurite
LogoRephiLe
Logorheodyne
Logosequant
Logoshodex
Logoschunk
Logosilicycle
Logosmi
Logosofta
Logospark
Logossihplc
LogoSUN-SRI
Logosupelco
Logosykam
Logotosoh
Logoupchurch
Logovdsoptilab
Logovici
Logovalco
Logowatrex
Logobures

    Copyright © Watrex Praha s.r.o. || 2007-2017 || All Right Reserved || Webmaster