Products Services Applications News Home
 
 
Pozadi menu
Pozadi menu
Pozadi menu

Purite E-shop ceník

Zobrazeno 493 / 493

 Katalogové číslo Seřadit vzestupněSeřadit sestupněPopisSeřadit vzestupněSeřadit sestupněCena v Kč
bez DPH

Seřadit vzestupněSeřadit sestupně
 M9960382 x PT16, 2 x PP16, 1 x 0.2µm point of use filter, 1 x 0.1µm bacterial filter cartridge - select 320, model HP  49 575 Kč 
 M996001Select 40 RO membrane pack, model Bio  7 566 Kč 
 L9913011/2 blue conductivity fittings (DC/NC 6-8)  3 302 Kč 
 R1210203 metre blue coil  1 547 Kč 
 M991595DC9 refill pack  11 662 Kč 
 M995016DC9 gold exchange  10 450 Kč 
 M993016DC9 standard exchange  8 736 Kč 
 L9915951/2 dispense gun & coil kit  8 151 Kč 
 M995011DC8 gold exchange  7 315 Kč 
 L991144RM1 exchange indicator kit  9 530 Kč 
 M991593DC7 refill pack  5 685 Kč 
 P011037Blue gun  2 675 Kč 
 M993011DC8 standard exchange  5 727 Kč 
 L991163DC9 deioniser cylinder  35 781 Kč 
 M991594DC8 refill pack  7 566 Kč 
 R019069Topping trolley replacement gun  6 061 Kč 
 L991162DC8 deioniser cylinder  25 080 Kč 
 M993006DC7 standard exchange  4 473 Kč 
 M995006DC7 gold exchange  5 727 Kč 
 K991013Battery water mobile topping trolley  16 511 Kč 
 L991018C340 carbon polisher cartridge, model Stillplus (s/n >11178)  3 344 Kč 
 K991049ABWDS 701G single cartridge battery water unit, complete with blue gun  19 771 Kč 
 L991014N340 deioniser polisher cartridge, model Stillplus (s/n >11178)  4 932 Kč 
 K991002B340 deioniser cartridge for use in BWDS 301G  3 177 Kč 
 L991502D330 deioniser cartridge, model Stillplus (s/n <11178)  3 386 Kč 
 K991034ABWDS 301G single cartridge battery water unit, complete with blue gun  15 633 Kč 
 K991003B700 deioniser cartridge for use in BWDS 701G  4 723 Kč 
 L991161DC7 deioniser cylinder  21 527 Kč 
 R0111020.2µm bacterial filter cartridge, model Stillplus (s/n <11178)  8 360 Kč 
 L991018C340 carbon polisher cartridge, model Stillplus (s/n <11178)  3 344 Kč 
 R01104410µm filter element, model Rostill  1 421 Kč 
 L991023D150 deioniser cartridge - Mini Rostill, model ROstill  2 633 Kč 
 L991014N340 deioniser polisher cartridge for ROstill HP, model Rostill  4 932 Kč 
 R0111465µm carbon filter element, model Rostill  1 505 Kč 
 L991024HP700 polishing cartridge, model Labwater RO  5 350 Kč 
 L991013D700 deioniser cartridge, model Labwater 250  5 309 Kč 
 L991091C350 pre-treatment cartridge for ROstill Descale, model Rostill  3 177 Kč 
 L991012D340 deioniser cartridge, model Labwater 9  3 511 Kč 
 L991112C750 pre-treatment cartridge, model Labwater 250  5 392 Kč 
 L991014N340 deioniser polisher cartridge, model Labwater 10  4 932 Kč 
 R0111020.2µm bacterial filter, model Labwater RO  8 360 Kč 
 R01104410µm filter element, model Prestige RO 2 & 4  1 421 Kč 
 L991502D330 deioniser cartridge - ROstill Standard, model Rostill  3 386 Kč 
 L991012D340 deioniser cartridge, model Labwater 10  3 511 Kč 
 L991112C750 pre-treatment cartridge, model Bio  5 392 Kč 
 L991112C750 pre-treatment cartridge, model Prestige RO 5 & 1  5 392 Kč 
 R0111020.2µm bacterial filter cartridge, model Polisher  8 360 Kč 
 R0110530.1µm microfilter, model Bio  15 341 Kč 
 R0111020.2µm bacterial filter cartridge, model Analyst HP  8 360 Kč 
 L991017S700 softener cartridge, model Descale  3 637 Kč 
 R0110520.2µm dispense filter cartridge, model Bio  4 514 Kč 
 L991112C750 pre-treatment cartridge, model Analyst HP  5 392 Kč 
 R011140Bacterial air filter, model Bio  8 360 Kč 
 L991024HP700 polishing cartridge, model Analyst  5 350 Kč 
 L991110Feed water pressure regulator, model All Prestige Mk II  3 971 Kč 
 L991015N700 nuclear deioniser polisher cartridge, model Polisher  6 981 Kč 
 L991112C750 pre-treatment cartridge, model Analyst  5 392 Kč 
 R01113220µm 10 carbon pre-filter GAC, model All Prestige Mk II  1 588 Kč 
 L991024HP700 polishing cartridge, model Analyst HP  5 350 Kč 
 R01104410µm filter element, model All Prestige Mk II  1 421 Kč 
 R0111465µm carbon filter element, model All Prestige Mk II  1 505 Kč 
 L991112C750 pre-treatment cartridge, model Descale  5 392 Kč 
 R0111020.2µm bacterial filter cartridge, model Analyst HP 160 & 320  8 360 Kč 
 R0110520.2µm dispense filter cartridge, model Bio 160 & 320  4 514 Kč 
 R081182UV lamp, model Bio 160 & 320  3 135 Kč 
 L991112C750 pre-treatment cartridge, model Bio 160 & 320  5 392 Kč 
 R0110530.1µm microfilter, model Bio 160 & 320  15 341 Kč 
 R011140Bacterial air filter, model Bio 160 & 320  8 360 Kč 
 L991112C750 pre-treatment cartridge, model Analyst HP 160 & 320  5 392 Kč 
 L991024HP700 polishing cartridge, model Bio 160 & 320  5 350 Kč 
 R081634UV lamp 185/254nm (Analytical/Ultimate)  5 977 Kč 
 L991024HP700 polishing cartridge, model Analyst HP 160 & 320  5 350 Kč 
 L991546NCP-8  9 363 Kč 
 R081643UV lamp 254nm (Life Science/Ultimate)  5 977 Kč 
 R0180850.05µm ultramicrofilter  14 379 Kč 
 L993155Disinfection tablets, pack of 3  752 Kč 
 L991112C750 pre-treatment cartridge, model Analyst 160 & 320  5 392 Kč 
 L991024HP700 polishing cartridge, model Analyst 160 & 320  5 350 Kč 
 R011140Bacterial air filter, model Select Polisher Bio 30 & 90  8 318 Kč 
 R081182Select UV lamp, model Select Polisher Bio 30 & 90  3 135 Kč 
 R011140Bacterial air filter, model Select Polisher 30 & 90  8 318 Kč 
 L991112C750 pre-treatment cartridge, model Descale 160 & 320  5 392 Kč 
 R0110520.2µm point of use filter  4 514 Kč 
 L991014N340 deioniser polisher cartridge, model Select Polisher Bio 30 & 90  4 932 Kč 
 L991018C340 carbon polisher cartridge, model Select Polisher Bio 30 & 90  3 344 Kč 
 R011140Bacterial air filter, model Bio  8 318 Kč 
 L991091C350 pre-treatment cartridge, model Bio  3 177 Kč 
 L991014N340 deioniser polisher cartridge, model Select Polisher 30 & 90  4 932 Kč 
 L991018C340 carbon polisher cartridgemodel, model Select Polisher 30 & 90  3 344 Kč 
 R081182Select UV lamp, model Bio  3 135 Kč 
 L991070HP340 polishing cartridge  3 177 Kč 
 L991070HP340 polishing cartridge, model Bio  3 177 Kč 
 L991070HP340 polishing cartridge, model Analyst HP  3 177 Kč 
 R01113220µm 10 carbon pre-filter GAC, model Bio 40 & 80  1 547 Kč 
 L991091C350 pre-treatment cartridge, model Analyst HP  3 177 Kč 
 L991091C350 pre-treatment cartridge, model Analyst  3 177 Kč 
 L991091C350 pre-treatment cartridge, model Descale  3 177 Kč 
 R0110520.2µm dispense filter cartridge, model Bio 40 & 80  4 389 Kč 
 R01104410µm filter element, model Bio 40 & 80  1 379 Kč 
 R0111465µm carbon filter element, model Bio 40 & 80  1 463 Kč 
 R0110530.1µm microfilter, model Bio 40 & 80  14 881 Kč 
 L991070HP340 polishing cartridge, model Bio 40 & 80  3 093 Kč 
 R081182Select UV lamp, model Bio 40 & 80  3 051 Kč 
 L991070HP340 polishing cartridge, model Analyst/Analyst HP 40 & 80  3 093 Kč 
 L991091C350 pre-treatment cartridge, model Bio 40 & 80  3 093 Kč 
 R01104410µm filter element, model Descale 40 & 80  1 379 Kč 
 R0111020.2µm bacterial filter cartridge - Analyst HP, model Analyst/Analyst HP 40 & 80  8 109 Kč 
 R011140Bacterial air filter, model Bio 40 & 80  8 067 Kč 
 L991091C350 pre-treatment cartridge, model Analyst/Analyst HP 40 & 80  3 093 Kč 
 L991091C350 pre-treatment cartridge, model Descale 40 & 80  3 093 Kč 
 R0111465µm carbon filter element, model Descale 40 & 80  1 463 Kč 
 M9960202 x NCP-8, 1 x UV lamp 185/254nm, 1 x 0.2µm filter - Analytical, model Neptune  31 726 Kč 
 R0900590.2µm filter (Analytical), model Neptune  9 405 Kč 
 M9960192 x NCP-8, 1 x UV lamp 185nm, 1 x UV lamp 254nm, 1 x 0.05µm ultramicrofilter, 2 x 0.2µm point of use filter - Life Science/ Ultimate, model Neptune  49 199 Kč 
 L998549Disinfection pack, model PureWater 300  1 797 Kč 
 L998549Disinfection pack (x 2 required), model Neptune  1 797 Kč 
 R01114610 5µm carbon filter element, model Neptune  1 505 Kč 
 L99127610 filter housing assembly, model Neptune  4 180 Kč 
 R081634UV lamp 185/254nm (Analytical/Life Science/Ultimate), model Neptune  5 977 Kč 
 R0180850.05µm ultramicrofilter (Life Science/Ultimate), model Neptune  14 379 Kč 
 M996004Select 320 RO membrane pack, model PureWater 300  34 861 Kč 
 R081643UV lamp 254nm (Life Science/Ultimate), model Neptune  5 977 Kč 
 R0900150.2µm point of use filter (Life Science/Ultimate), model Neptune  4 180 Kč 
 R01104410µm filter element, model PureWater 300  1 421 Kč 
 L991546Neptune media pack, model Neptune  9 363 Kč 
 M9960402 x PT16, 2 x PP16 - Select 320, model PureWater 300  32 729 Kč 
 M9960162 x PP8, 2 x NCP-8, 1 x 0.2µm point of use filter, 1 x UV lamp 185/254nm, 4 x 10 5µm carbon filter element, model Fusion  41 758 Kč 
 L991545Puripac (PP16) - Select 320, model PureWater 300  9 112 Kč 
 L99127610 filter housing assembly, model PureWater 300  4 180 Kč 
 L991544Pretreat (PT16) - Select 320, model PureWater 300  9 112 Kč 
 R01114610 5µm carbon filter element, model Fusion  1 505 Kč 
 L998549Disinfection pack, model HP  1 797 Kč 
 L998549Disinfection pack, model Fusion  1 797 Kč 
 R081182UV Lamp - external tank, model HP  3 135 Kč 
 R081634UV lamp 185/254nm, model Fusion  5 977 Kč 
 L99127610 filter housing assembly, model Fusion  4 180 Kč 
 L991546Neptune media pack, model Fusion  9 363 Kč 
 R0900150.2µm point of use filter, model Fusion  4 180 Kč 
 L991543Puripac (PP8), model Fusion  5 183 Kč 
 M996001Select 40 RO membrane pack, model Fusion  7 566 Kč 
 M996002Select 80 RO membrane pack, model Fusion  11 411 Kč 
 M996003Select 160 RO membrane pack, model Fusion  15 048 Kč 
 M996002Select 80 RO membrane pack, model Bio  11 411 Kč 
 M996003Select 160 RO membrane pack, model Bio  15 048 Kč 
 M996004Select 320 RO membrane pack, model Bio  34 903 Kč 
 L991542Pretreat (PT8) - Select 40/80/160, model Bio  5 183 Kč 
 L991543Puripac (PP8) - Select 40/80/160, model Bio  5 183 Kč 
 L991544Pretreat (PT16) - Select 320, model Bio  9 112 Kč 
 L991545Puripac (PP16) - Select 320, model Bio  9 112 Kč 
 R0900150.2µm point of use filter, model Bio  4 180 Kč 
 R0180850.05µm ultramicrofilter, model Bio  14 379 Kč 
 L99127610 filter housing assembly, model Bio  4 180 Kč 
 R01104410µm filter element, model Bio  1 421 Kč 
 R0111400.1µm bacterial air filter - tank, model Bio  8 318 Kč 
 R081182UV lamp - tank, model Bio  3 177 Kč 
 L998549Disinfection pack, model Bio  1 797 Kč 
 M9960122 x PT8, 2 x PP8, 1 x 0.2µm point of use filter, 1 x 254nm UV lamp, 1 x 0.05µm ultramicrofilter - Select 40/80/160, model Bio  41 549 Kč 
 M9960132 x PT16, 2 x PP16, 1 x 0.2µm point of use filter, 1 x 254nm UV lamp, 1 x 0.05µm ultramicrofilter - Select 320, model Bio  56 263 Kč 
 M9960392 x PT8, 2 x PP8, 1 x 0.2µm point of use filter, 1 x 0.1µm bacterial filter cartridge - Select 40/80/160, model HP  35 488 Kč 
 PM00777Pod wall mount kit (without dispense point)  8 193 Kč 
 L998549Disinfection pack  1 797 Kč 
 M996043Consumable pack - Select Descale 40/80/160, Containing: 2 x PT8  9 238 Kč 
 M996042Consumable pack - Select Descale 320, Containing: 2 x PT16  16 386 Kč 
 M996001Select 40 RO membrane pack, model Descale  7 566 Kč 
 M996002Select 80 RO membrane pack, model Descale  11 411 Kč 
 M996003Select 160 RO membrane pack, model Descale  15 048 Kč 
 M996004Select 320 RO membrane pack, model Descale  34 903 Kč 
 L991542Pretreat (PT8) - Select 40/80/190, model Descale  5 183 Kč 
 L991544Pretreat (PT16) - Select 320, model Descale  9 112 Kč 
 L99127610 filter housing assembly, model Descale  4 180 Kč 
 R01104410µm filter element, model Descale  1 421 Kč 
 L998549Disinfection pack, model Descale  1 797 Kč 
 M9960432 x PT8 - Select 40/80/160, model Descale  9 238 Kč 
 M9960422 x PT16 - Select 320, model Descale  16 386 Kč 
 M996001Select 40 RO membrane pack, model Analyst  7 566 Kč 
 M996002Select 80 RO membrane pack, model Analyst  11 411 Kč 
 M996003Select 160 RO membrane pack, model Analyst  15 048 Kč 
 M996004Select 320 RO membrane pack, model Analyst  34 903 Kč 
 L991542Pretreat (PT8) - Select 40/80/160, model Analyst  5 183 Kč 
 L991543Puripac (PP8) - Select 40/80/160, model Analyst  5 183 Kč 
 L991544Pretreat (PT16) - Select 320, model Analyst  9 112 Kč 
 L991545Puripac (PP16) - Select 320, model Analyst  9 112 Kč 
 L99127610 filter housing assembly, model Analyst  4 180 Kč 
 R01104410µm filter element, model Analyst  1 421 Kč 
 L998549Disinfection pack, model Analyst  1 797 Kč 
 M9960412 x PT8, 2 x PP8 - Select 40/80/160, model Analyst  18 643 Kč 
 M9960402 x PT16, 2 x PP16 - Select 320, model Analyst  32 729 Kč 
 M996001Select 40 RO membrane pack, model HP  7 566 Kč 
 M996002Select 80 RO membrane pack, model HP  11 411 Kč 
 M996003Select 160 RO membrane pack, model HP  15 048 Kč 
 M996004Select 320 RO membrane pack, model HP  34 903 Kč 
 L991542Pretreat (PT8) - Select 40/80/160, model HP  5 183 Kč 
 L991544Pretreat (PT16) - Select 320, model HP  9 112 Kč 
 R0900150.2µm point of use filter, model HP  4 180 Kč 
 R0110530.1µm bacterial filter cartridge, model HP  15 341 Kč 
 L99127610 filter housing assembly, model HP  4 180 Kč 
 R01104410µm filter element, model HP  1 421 Kč 
 L998408Washing machine connect kit (fitted - external tank)  3 511 Kč 
 L998409Washing machine connect kit (fitted - internal tank)  4 556 Kč 
 L998402100 litre external tank - standard  30 054 Kč 
 L300900Select wall mount kit  12 331 Kč 
 L998405External tank wall mount kit  13 000 Kč 
 L991110Feed water pressure regulator  3 971 Kč 
 L991544Pretreat (PT16) - 320 units  9 112 Kč 
 L99127610 filter housing assembly  4 180 Kč 
 L99840150 litre external tank - standard  23 366 Kč 
 M996004Select 320 RO membrane pack  34 903 Kč 
 L991542Pretreat (PT8) - 40/80/160 units  5 183 Kč 
 M996001Select 40 RO membrane pack  7 566 Kč 
 M996002Select 80 RO membrane pack  11 411 Kč 
 M996003Select 160 RO membrane pack  15 048 Kč 
 M996033Consumable pack - Select L3G Bio 320/external tank, Containing: 2 x PT16 & 2 x PP16, 1 x 0.2µm point of use filter, 1 x external tank UV lamp, 1 x 0.1µm bacterial air filter (tank), 1 x UV lamp 254nm, 1 x internal UF membrane, model Bio  57 433 Kč 
 M996032Consumable pack - Select L3G Bio/external tank 40/80/160, Containing: 2 x PT8, 2 x PP8, 1 x 0.2µm point of use filter, 1 x external tank UV lamp, 1 x 0.1µm bacterial air filter (tank), 1 x UV lamp 254nm, 1 x internal UF membrane, model Bio  43 179 Kč 
 M996031Consumable pack - Select L3G Bio 320, Containing: 2 x PT16 & 2 x PP16, 1 x 0.2µm point of use filter, 1 x UV lamp 254nm, 1 x internal UF membrane  47 485 Kč 
 M996030Consumable pack - Select L3G Bio 40/80/160,Containing: 2 x PT8, 2 x PP8, 1 x 0.2µm point of use filter, 1 x UV lamp 254nm, 1 x internal UF membrane, model Bio  33 189 Kč 
 R081182External bio tank UV lamp, model Bio  3 177 Kč 
 R090142UF membrane, model Bio  5 392 Kč 
 R081643UV lamp 254nm, model Bio  5 977 Kč 
 A991040ROclean 12L (10 x 0.25lts)  3 595 Kč 
 A991041ROclean 12L (6 x 1lts)  3 051 Kč 
 A991043ROclean 12L (4 x 2.5lts)  3 553 Kč 
 A991024ROclean 12 (12 x 0.25kg)  6 563 Kč 
 A991025ROclean 12 (6 x 1kg)  9 154 Kč 
 A991019ROclean 5 (4 x 2.5lts)  4 473 Kč 
 A991020ROclean 5 (2 x 5lts)  3 762 Kč 
 A991016ROclean 5 (6 x 1lts)  3 135 Kč 
 A991015ROclean 5 (10 x 0.2lts)  3 177 Kč 
 A991028ROclean 2 (6 x 1.5kg)  8 485 Kč 
 A991050ROclean 2L (10 x 0.25lts)  3 135 Kč 
 A991027ROclean 2 (12 x 0.5kg)  7 273 Kč 
 R01109220 blue polypropylene housing, complete with wall mounting bracket and 3/4 BSP female in/out connections.  8 945 Kč 
 R01108810 blue polypropylene housing, complete with wall mounting bracket and 3/4 BSP female in/out connections.  5 100 Kč 
 L99127920 blue polypropylene housing, complete with 0-100 psi SS pressure gauges, 20mm hose in/out connections and wall mounting bracket.  9 196 Kč 
 L99127810 blue polypropylene housing, complete with 0-100 psi SS pressure gauges, 20mm hose in/out connections and wall mounting bracket.  7 106 Kč 
 L99127720 blue polypropylene housing, complete with differential pressure indicator, 13/20/25mm stepped hose in/out connections and wall mounting bracket.  6 270 Kč 
 M99116720 0.2µm bacterial filter element  15 508 Kč 
 R0111400.1µm tank air vent filter  8 318 Kč 
 L99127610 blue polypropylene housing, complete with differential pressure indicator, 13/20/25mm stepped hose in/out connections and wall mounting bracket.  4 180 Kč 
 R01113210 GAC filter element  1 588 Kč 
 R01147810 0.2µm bacterial filter element  8 820 Kč 
 R09007820 5µm carbon filter element  1 797 Kč 
 R01104920 10µm filter element  2 006 Kč 
 R01104320 5µm filter element  2 006 Kč 
 R01104210 5µm filter element  1 421 Kč 
 R01105120 1µm filter element  2 006 Kč 
 D991006Peroxide test kit  1 170 Kč 
 R01104010 1µm filter element  1 421 Kč 
 D991000Silt density kit  17 807 Kč 
 D991002Hardness test kit  1 212 Kč 
 L992005CS18D duplex softener 700 l/hr  74 070 Kč 
 L992004CS6D duplex softener 400 l/hr  63 620 Kč 
 L992002CS23 cabinet softener 670 l/hr  47 903 Kč 
 L992003CS30 cabinet softener 1440 l/hr  53 170 Kč 
 L992001CS14 cabinet softener 420 l/hr  44 224 Kč 
 L991097AC8 pretreatment carbon cylinder - HP190 (see note 2)  24 537 Kč 
 L992000CS10 cabinet softener 300 l/hr  37 578 Kč 
 L992002CS23 Water softener (see note 1)  47 903 Kč 
 A991015ROclean 5 (10 x 250ml bottles)  3 177 Kč 
 A991050ROclean 2L (10 x 250ml bottles)  3 135 Kč 
 L991096AC7 pretreatment carbon cylinder - HP60/120 (see note 2)  22 154 Kč 
 L99127810 inch external filter assembly (pure)  7 106 Kč 
 R01147810 inch 0.2µm bacterial filter  8 820 Kč 
 R090146UV Lamp  5 894 Kč 
 R0111335um Carbon Filter  1 505 Kč 
 L99127610 inch external filter assembly (raw)  4 180 Kč 
 M991599NC7K Nuclear Grade cylinder refill pack  10 492 Kč 
 M993076NC7K Nuclear Grade cylinder refill standard exchange  9 154 Kč 
 L991537NC7K Nuclear Grade cylinder  25 456 Kč 
 M995076NC7K Nuclear Grade cylinder refill gold exchange  11 161 Kč 
 L300970Integra HP 60  369 930 Kč 
 L300971Integra HP 120  390 830 Kč 
 L300972Integra HP 190  395 010 Kč 
 R090022RO membrane (See note 5)  36 115 Kč 
 R090255Membrane Degasser  44 433 Kč 
 R081643UV lamp 254nm  5 977 Kč 
 M996004RO320 membrane pack (containing 2 membranes)  34 903 Kč 
 L991544PT16 Pre-treatment carbon cartridge  9 112 Kč 
 R01147810 0.2µm filter  8 820 Kč 
 L991110Raw water pressure regulator  3 971 Kč 
 M996054Cylinder stand  24 537 Kč 
 L998750Integra Mini  242 106 Kč 
 R090260Membrane  28 967 Kč 
 R019044Bio sample port  18 392 Kč 
 R090061UV sleeve  4 096 Kč 
 R090060UV lamp  16 135 Kč 
 R09007520 0.2µm filter element - Integra EH, ES, LH, LS  25 414 Kč 
 R09011320 0.2µm filter element - Integra E+  25 414 Kč 
 R011140Air vent filter element  8 318 Kč 
 M996053Biopack (<1 cfu/ml Total Viable Count)  146 843 Kč 
 M996052Integra pack 18 - up to 18.2M?.cm  108 764 Kč 
 M996051Integra pack 15 - up to 15M?.cm  62 700 Kč 
 G991155Integra LS  731 918 Kč 
 M996050Integra pack 10 - up to 10M?.cm  50 411 Kč 
 G991156Integra LH  796 499 Kč 
 G991148Integra E+ (requires softened feed water)  990 242 Kč 
 L9915951/2 dispense gun & coil kit  8 193 Kč 
 G991150Integra EH  796 499 Kč 
 G991151Integra ES (requires softened feed water)  828 769 Kč 
 L9910611 grey conductivity fittings (DC/NC 10L)  6 019 Kč 
 L9911431 grey resistivity fittings (NC 10L)  20 148 Kč 
 L9913148mm conductivity fittings (DC/NC 6-8)  3 386 Kč 
 L9913158mm plain fittings (AC/CC 6-8)  2 801 Kč 
 L9913113/4 blue resistivity fittings (NC 9-10)  17 681 Kč 
 L9911171 grey plain fittings (AC/CC 10L)  3 344 Kč 
 L9913033/4 blue conductivity fittings (DC/NC 9-10)  3 302 Kč 
 L9913093/4 black plain fittings (AC/CC 9-10)  1 756 Kč 
 L9913101/2 blue resistivity fittings (NC 6-8)  17 681 Kč 
 L9911691/2 blue conductivity fittings & hose kit (DC/NC 6-8)  4 180 Kč 
 R012363EC3 Conductivity Meter  1 672 Kč 
 L991159CM3A conductivity meter, 0-20µS/cm mains powered  26 125 Kč 
 L9913081/2 black plain fittings (AC/CC 6-8)  1 756 Kč 
 L991147Free flow line cell - RM3  10 032 Kč 
 L991109External line cell - CM2A/CM2B/CM3A/RM1  3 971 Kč 
 R012364TDS Meter  1 672 Kč 
 L991038CM2A conductivity meter, 0-20µS/cm battery powered  20 064 Kč 
 L991152CM2B conductivity meter, 0-200µS/cm battery powered  12 122 Kč 
 L991149RM3 resistivity meter, 0-18.2 M?.cm with alarm  26 334 Kč 
 M993092NC10L standard exchange  25 331 Kč 
 L991144RM1 exchange indicator kit  8 151 Kč 
 M991602NC10/NC10L refill pack  29 093 Kč 
 M995092NC10L gold exchange  29 678 Kč 
 L991234NC10L nuclear grade deioniser cylinder  67 800 Kč 
 M993091NC10 standard exchange  25 331 Kč 
 M995091NC10 gold exchange  29 678 Kč 
 L991116NC10 nuclear grade deioniser cylinder  67 800 Kč 
 M991601NC9 refill pack  19 604 Kč 
 M993086NC9 standard exchange  17 013 Kč 
 M995086NC9 gold exchange  20 524 Kč 
 L991133NC9 nuclear grade deioniser cylinder  43 556 Kč 
 M991600NC8 refill pack  14 421 Kč 
 M995081NC8 gold exchange  15 382 Kč 
 M993081NC8 standard exchange  12 540 Kč 
 L991120NC8 nuclear grade deioniser cylinder  29 929 Kč 
 M995076NC7 gold exchange  11 161 Kč 
 M993076NC7 standard exchange  9 154 Kč 
 M991599NC7 refill pack  10 534 Kč 
 M991596DC10/DC10L refill pack  15 884 Kč 
 L991132NC7 nuclear grade deioniser cylinder  24 996 Kč 
 M993351DC10L standard exchange  12 791 Kč 
 L991104DC10L deioniser cylinder  51 665 Kč 
 M995351DC10L gold exchange  16 051 Kč 
 M995021DC10 gold exchange  16 051 Kč 
 M993021DC10 standard exchange  12 791 Kč 
 L991164DC10 deioniser cylinder  51 665 Kč 
 M991593DC7 refill pack  5 768 Kč 
 M991590CC10/CC10L refill pack  17 765 Kč 
 M993350CC10L standard exchange  16 386 Kč 
 L991115CC10L activated carbon cylinder  46 691 Kč 
 M995350CC10L gold exchange  22 279 Kč 
 M993116CC10 standard exchange  16 386 Kč 
 M995116CC10 gold exchange  22 279 Kč 
 L991176CC10 activated carbon cylinder  46 691 Kč 
 L991175CC9 activated carbon cylinder  30 012 Kč 
 M995111CC9 gold exchange  14 212 Kč 
 M993111CC9 standard exchange  10 659 Kč 
 M991589CC9 refill pack  13 418 Kč 
 M991587CC7 refill pack  7 231 Kč 
 L991174CC8 activated carbon cylinder  23 074 Kč 
 M995106CC8 gold exchange  10 826 Kč 
 M993106CC8 standard exchange  8 318 Kč 
 M991588CC8 refill pack  9 865 Kč 
 M995101CC7 gold exchange  8 318 Kč 
 M993101CC7 standard exchange  6 646 Kč 
 M993349AC10L standard exchange  21 903 Kč 
 L991211AC10L pre-treatment carbon cylinder  50 536 Kč 
 L991173CC7 activated carbon cylinder  21 318 Kč 
 M991584AC10/AC10L refill pack  25 205 Kč 
 L991098AC9 pre-treatment carbon cylinder  32 311 Kč 
 M993181AC9 standard exchange  14 337 Kč 
 M991583AC9 refill pack  17 305 Kč 
 L991099AC10 pre-treatment carbon cylinder  50 536 Kč 
 M993186AC10 standard exchange  21 903 Kč 
 M991582AC8 refill pack  12 498 Kč 
 L991097AC8 pre-treatment carbon cylinder  24 537 Kč 
 M993176AC8 standard exchange  10 826 Kč 
 M993171AC7 standard exchange  8 067 Kč 
 M991581AC7 refill pack  9 238 Kč 
 A991040ROclean 12L (10 x 250ml bottles)  3 219 Kč 
 L991096AC7 pre-treatment carbon cylinder  22 154 Kč 
 A991050ROclean 2L (10 x 250ml bottles)  3 051 Kč 
 A991015ROclean 5 (10 x 200ml bottles)  3 051 Kč 
 L998413Bio sample port manifold  22 739 Kč 
 L998412Trolley wheel kit  7 649 Kč 
 PM00140Trolley  9 507 Kč 
 M998012Castor Wheel Kit  3 201 Kč 
 PM0017110m Tubing Kit (5m out and 5m return)  2 962 Kč 
 L998363Prestige Satellite  363 033 Kč 
 R090022Membrane  36 115 Kč 
 A991050ROclean 2L (10 x 250ml bottles)  3 487 Kč 
 A991015ROclean 5 (10 x 250ml bottles)  3 487 Kč 
 A991040ROclean 12L (10 x 250ml bottles)  3 678 Kč 
 L991529Filter panel c/w stainless steel couplings and softener manifold  74 141 Kč 
 L991527Filter panel c/w plastic couplings and softener manifold  55 272 Kč 
 R01104410 inch 5 micron depth filter  1 624 Kč 
 L991526Filter panel c/w plastic couplings  52 644 Kč 
 L991528Filter panel c/w stainless steel couplings  71 609 Kč 
 R090142UF membrane  6 163 Kč 
 L99128610 inch external filter assembly (raw water housing, 8 mm outlet)  9 793 Kč 
 R01113310 inch 5 micron carbon filter  1 720 Kč 
 L99127610 inch external filter assembly (raw water housing, barb outlets)  4 777 Kč 
 PM00149Recirculation manifold (c/w stainless steel LP & plastic KL couplings)  17 198 Kč 
 PM00913Quick release coupling set  15 048 Kč 
 PM00152Recirculation manifold (c/w plastic KL couplings)  6 401 Kč 
 PM00150Bio-sample manifold (c/w stainless steel LP & plastic KL couplings)  40 940 Kč 
 L998378Centurion 1500 UF  221 421 Kč 
 L998377Centurion 1500+  297 664 Kč 
 L998376Centurion 1500+ UF  312 425 Kč 
 R017009RO membrane (Centurion 1500 only)  13 615 Kč 
 R017015RO membrane (Centurion 1500+ only)  19 061 Kč 
 PM00151Bio-sample manifold (c/w plastic KL couplings)  27 277 Kč 
 L998379Centurion 1500  199 255 Kč 
 L991317Pure water boost pump set 1 outlet  28 006 Kč 
 L998422T100L 100 litre tank (2 litres/minute @ 2 bar)  80 590 Kč 
 L998423T100H 100 litre tank (6 litres/minute @ 4 bar)  83 057 Kč 
 L991316Pure water boost pump set 3/4 outlet  27 588 Kč 
 L998421T50H 50 litre tank (6 litres/minute @ 4 bar)  74 947 Kč 
 L998420T50L 50 litre tank (2 litres/minute @ 2 bar)  68 636 Kč 
 L991097AC8 pre-treatment carbon cylinder - PD150/250  24 537 Kč 
 R011230Remote level control  15 800 Kč 
 L998415Jack plug level lead  3 260 Kč 
 L998352Prestige Descale PD150  254 980 Kč 
 L998353Prestige Descale PD250  267 520 Kč 
 L998354Prestige Descale PD50H  232 492 Kč 
 L998355Prestige Descale PD100H  241 102 Kč 
 M996005Membrane (x 1 required for PD50/100, x 2 required for PD150/250)  36 115 Kč 
 L991096AC7 pre-treatment carbon cylinder - PD50/100  22 154 Kč 
 M996037Consumable pack - Select L3G Neptune Analytical, Containing: 2 x NCP-8, 1 x UV lamp 185/254nm, 1 x 0.2µm filter, 1 x 0.2µm point of use filter  34 485 Kč 
 L998351Prestige Descale PD100  221 540 Kč 
 L998350Prestige Descale PD50  217 360 Kč 
 M996036Consumable pack - Select L3G Neptune Life Science/Ultimate, Containing: 2 x NCP-8, 2 x 0.2µm point of use filter, 1 x UV lamp 254nm, 1 x UV lamp 185/254nm, 1 x internal UF membrane  40 630 Kč 
 P022006External level lead assembly  7 064 Kč 
 L99127810 purewater filter housing assembly  7 106 Kč 
 PM00775Pod wall mount kit (with dispense point)  10 074 Kč 
 L300901Select wall mount kit  12 331 Kč 
 R01147810 0.2µm filter element  8 820 Kč 
 L300480Neptune Analytical  166 197 Kč 
 L300490Neptune Life Science  184 254 Kč 
 L300500Neptune Ultimate  187 264 Kč 
 L991546NCP8  9 363 Kč 
 R0900150.2µm point of use filter  4 180 Kč 
 R0900590.2µm filter - Analytical  9 405 Kč 
 R090142UF membrane - Life Science/Ultimate  5 392 Kč 
 R081643UV lamp 254nm - Life Science/Ultimate  5 977 Kč 
 R081634UV lamp 185/254nm - Analytical/Life Science/Ultimate  5 977 Kč 
 M996040Consumable pack - Select Purewater 300, Containing: 2 x PT16 & 2 x PP16  32 729 Kč 
 L991544Pretreat (PT16)  9 112 Kč 
 L991545Puripac (PP16)  9 112 Kč 
 M996004Select 320 RO membrane pack  34 861 Kč 
 L300470Purewater 300 with boost pump  126 988 Kč 
 M996035Consumable pack - Select L3G Fusion 320, Containing: 2 x PP16, 2 x NCP-16, 1 x 0.2µm point of use filter, 4 x 10 5µm carbon filter element, 1 x UV lamp 185/254nm, 1 x internal UF membrane  61 446 Kč 
 M996034Consumable pack - Select L3G Fusion 40/80/160, Containing: 2 x PP8, 2 x NCP-8, 1 x 0.2µm point of use filter, 4 x 10 5µm carbon filter element, 1 x UV lamp 185/254nm, 1 x internal UF membrane  46 022 Kč 
 R01114610 5µm carbon filter element  1 505 Kč 
 R090142UF membrane  5 392 Kč 
 R081634UV lamp 185/254nm  5 977 Kč 
 L991543Puripac (PP8) - 40/80/160 units  5 183 Kč 
 L991545Puripac (PP16) - 320 units  9 112 Kč 
 L991546NCP8 - 40/80/160 units  9 363 Kč 
 L991541NCP16 - 320 units  14 045 Kč 
 L300450Fusion 160 with boost pump  185 132 Kč 
 L300458Fusion 320 with boost pump  193 743 Kč 
 L300410Fusion 40 with boost pump  172 634 Kč 
 L300430Fusion 80 with boost pump  178 653 Kč 
 M996038Consumable pack - Select HP 320, Containing: 2 x PT16 & 2 x PP16, 1 x 0.2µm point of use filter, 1 x 0.1µm bacterial filter cartridge  49 575 Kč 
 M996039Consumable pack - Select HP 40/80/160, Containing: 2 x PT8, 2 x PP8, 1 x 0.2µm point of use filter, 1 x 0.1µm bacterial filter cartridge  35 488 Kč 
 R081182External tank UV Lamp  3 135 Kč 
 L998411100 litre external tank with UV  38 205 Kč 
 L99841050 litre external tank with UV  33 942 Kč 
 R0110530.1µm bacterial filter cartridge  15 341 Kč 
 L300255HP 160 with internal tank and boost pump  133 467 Kč 
 L300270HP 320 GP* with boost pump  133 467 Kč 
 L300275HP 320 with internal tank and boost pump  138 651 Kč 
 L300235HP 80 with internal tank and boost pump  129 162 Kč 
 L300250HP 160 GP* with boost pump  129 162 Kč 
 L300215HP 40 with internal tank and boost pump  124 857 Kč 
 L300230HP 80 GP* with boost pump  124 857 Kč 
 M996040Consumable pack - Select Analyst 320, Containing: 2 x PT16 & 2 x PP16  32 729 Kč 
 L300210HP 40 GP* with boost pump  120 551 Kč 
 M996041Consumable pack - Select Analyst 40/80/160, Containing: 2 x PT8 & 2 x PP8  18 643 Kč 
 R01104410µm filter element  1 421 Kč 
 L300175Analyst 320 with internal tank and boost pump  114 072 Kč 
 L300170Analyst 320 GP* with boost pump  110 227 Kč 
 L300155Analyst 160 with internal tank and boost pump  105 461 Kč 
 L300130Analyst 80 GP* with boost pump  96 851 Kč 
 L300135Analyst 80 with internal tank and boost pump  101 156 Kč 
 L300150Analyst 160 GP* with boost pump  101 156 Kč 
 L300110Analyst 40 GP* with boost pump  92 545 Kč 
 L300115Analyst 40 with internal tank and boost pump  97 310 Kč 
 L991012D340 deioniser cartridge - Labwater 1  3 511 Kč 
 L991013D700 deioniser cartridge - Labwater 2  5 309 Kč 
 L991008Labwater 1  12 122 Kč 
 L991009Labwater 1 with coil & gun  16 678 Kč 
 L991020Labwater 2  16 009 Kč 
 L991021Labwater 2 with coil & gun  20 524 Kč 


Zobrazeno 493 / 493    Copyright © Watrex Praha s.r.o. || 2007-2012 || All Right Reserved || Webmaster