Products Services Applications News Home
 
 
Pozadi menu
Pozadi menu
Pozadi menu

Detektory - Vodivostní


DeltaChrom™ CDW 110 Conductivity Detector
DeltaChrom™ CDW 110 Conductivity Detector
Výrobce: Watrex Praha, s.r.o.
Specifikace/Cena:


Vodivostní detektor určený pro detekci aniontů a kationtů metodou iontové chromatografie. Moderní koncept detektoru CDW 110 s dokonale temperovanou měřícícelou umístěnou v přístroji pokrývá široký rozsah měření vodivosti od 0-60.000 uS/cm a nabízí vysoce citlivá stanovení jak v módu se suppressní jednotkou tak i bez ní. Nespornou výhodou tohoto detektoru je zabudovaná jednotka na potlačení vodivosti mobilní fáze, supresoru, která je často využívána při stanovení aniontů. Princip měření spočívá v aplikací střídavého napětí mezi dvě elektrody v průtočné

cele a protékající proud je úměrný iontové pohyblivosti a koncentraci přítomných iontů, což je uměrné hodnotě signálu generované detektorem.

Vestavěná supresní jednotka je určena pro vysoce účinné kontinuální potlačení vodivosti při analýzách aniontů a použití uhličitanových mobilních fází. Mechanizmus potlačení vodivosti spočívá v membránou zprostředkované výměně volných iont ů Na+ za protony H+, které vytvoří s aniontem eluentu nedisociovanou kyselinu uhličitou,  resp. nevodivou vodu a CO . Naopak u analyzovaných anionů silných kyselin se výměnou méně vodivého Na+ za několikanásobně vodivější H+ významně posílí vodivost analytu, což obé vede k výraznému zvýšení detekce. Výměna Na+ za H+ se odehrává na katexové membrán , která brání průniku objemného aniontu do eluátu. Na+ ionty z částečně vyčerpaného regeneračního roztoku jsou následně zachyceny na patron katexu, čímž je regenerační roztok znovupoužitelný ke kontinuální regeneraci membrány. Regenerační roztok je cirkulován nehlučným peristaltickým čerpadlem. S přístrojem je dodáván kompletní spojovací materiál.

Vestavěný dotykový displej slouží k intuitivnímu ovládáni detektoru CDW 110 a přehlednému zobrazení monitorovaného signálu a teploty cely. Detektor je vybaven USB rozhraním pro připojení k PC s přímou podporou pro ovládání a digitální sběr dat do datastanice Clarity (DataApex).
S 3115 Conductivity Detector
S 3115 Conductivity Detector
Výrobce: SYKAM
Specifikace/Cena:


Vodivostní detektor s novou koncepcí průtokové cely patří mezi nejcitlivější detektory určené pro stanovení iontů metodou iontové chromatografii.


Logoagilent
Logoairwatec
LogoBiopointe_Scientific
LogoBiotech AB
Logobrookhaven
LogoCompotech
Logocronus
Logodrmaisch
Logofortis
Logogl_science
Logograce
Logohealforce
LogoChromaNik
Logoidex
LogoJORDLabs
Logoknauer
Logokromasil
Logolaballiance
Logomachereynagel
LogoMICROLIT
Logonacalai
Logooptimize
Logoparker
LogoPeak Scientific
Logopl
LogoPolymer_Standards_Servis
Logopostnova
Logopurite
LogoRephiLe
Logorheodyne
Logosequant
Logoshodex
Logosilicycle
Logosmi
Logosofta
Logospark
LogoSUN-SRI
Logosupelco
Logosykam
Logotosoh
Logoupchurch
Logovdsoptilab
Logovici
Logovalco
Logovalco
Logobures

    Copyright © Watrex Praha s.r.o. || 2007-2012 || All Right Reserved || Webmaster
y>