Products Services Applications News Home
 
 
Pozadi menu
Pozadi menu
Pozadi menu
    Home HPLC PŘÍSTROJE Detektory

Detektory

DeltaChrom™ UV200 detektor
DeltaChrom™ UV200 detektor
Výrobce: DeltaChrom™
Specifikace/Cena:


UV/VIS detektor pro měření v rozsahu 190-600 nm s deutériovou lampou. Reprodukovatelnost nastavení vlnové délky je lepší než 1 nm, spektrální šířka 8 nm a šum při 254 nm 0,5 x 10-5 AU. Analog output 1V FS, RS232 a USB digital data output. Ideální do sestavy s jedním nebo dvěma čerpadly P200 a datastanicí Clarity.


DeltaChrom™ CDW 110 Conductivity Detector
DeltaChrom™ CDW 110 Conductivity Detector
Výrobce: Watrex Praha, s.r.o.
Specifikace/Cena:


Vodivostní detektor určený pro detekci aniontů a kationtů metodou iontové chromatografie. Moderní koncept detektoru CDW 110 s dokonale temperovanou měřícícelou umístěnou v přístroji pokrývá široký rozsah měření vodivosti od 0-60.000 uS/cm a nabízí vysoce citlivá stanovení jak v módu se suppressní jednotkou tak i bez ní. Nespornou výhodou tohoto detektoru je zabudovaná jednotka na potlačení vodivosti mobilní fáze, supresoru, která je často využívána při stanovení aniontů. Princip měření spočívá v aplikací střídavého napětí mezi dvě elektrody v průtočné

cele a protékající proud je úměrný iontové pohyblivosti a koncentraci přítomných iontů, což je uměrné hodnotě signálu generované detektorem.

Vestavěná supresní jednotka je určena pro vysoce účinné kontinuální potlačení vodivosti při analýzách aniontů a použití uhličitanových mobilních fází. Mechanizmus potlačení vodivosti spočívá v membránou zprostředkované výměně volných iont ů Na+ za protony H+, které vytvoří s aniontem eluentu nedisociovanou kyselinu uhličitou,  resp. nevodivou vodu a CO . Naopak u analyzovaných anionů silných kyselin se výměnou méně vodivého Na+ za několikanásobně vodivější H+ významně posílí vodivost analytu, což obé vede k výraznému zvýšení detekce. Výměna Na+ za H+ se odehrává na katexové membrán , která brání průniku objemného aniontu do eluátu. Na+ ionty z částečně vyčerpaného regeneračního roztoku jsou následně zachyceny na patron katexu, čímž je regenerační roztok znovupoužitelný ke kontinuální regeneraci membrány. Regenerační roztok je cirkulován nehlučným peristaltickým čerpadlem. S přístrojem je dodáván kompletní spojovací materiál.

Vestavěný dotykový displej slouží k intuitivnímu ovládáni detektoru CDW 110 a přehlednému zobrazení monitorovaného signálu a teploty cely. Detektor je vybaven USB rozhraním pro připojení k PC s přímou podporou pro ovládání a digitální sběr dat do datastanice Clarity (DataApex).
SYKAM UV/Vis Detektor Model S 3210
SYKAM UV/Vis Detektor Model S 3210
Výrobce: SYKAM
Specifikace/Cena:


Variabilní jednokanálový UV/Vis detektor s diodovým polem (změna vlnové délky se neprovádí mechanicky). Detektor nabízí měření v rozsahu 190-720 nm a je vybaven jak deuteriovou tak i wolframovou lampou.

RI 2000 Refractive Index Detector
RI 2000 Refractive Index Detector
Výrobce: Watrex Praha, s.r.o.
Specifikace/Cena:


Cenově výhodný refraktometrický detector s vynikající citlivostí a stabilitou signálu je optimálním řešením pro univerzální detekci v HPLC. Optické komponenty jsou dokonale tepelně izolovány a s pomocí přesného řízení teploty detektor dosahuje stabilní nulové linie a vysokého poměru signálu k šumu. Detektor je vybaven ventilem pro automatický proplach referenční cely a funkcí „autozero“ pro celý měřící rozsah. Vhodný pro látky které neabsorbují, nefluoreskují (cukry, lipidy, polymery).


Shodex RI-101 refraktometrický detektor
Shodex RI-101 refraktometrický detektor
Výrobce: Showa Denko
Specifikace/Cena:


Diferenciální refraktometrické detektory pro HPLC. Jedná se o novou řadu RI detektorů moderní konstrukce, řízených mikroprocesorem s dokonalou stabilizací teploty,
Shodex RI-102 refraktometrický detektor
Shodex RI-102 refraktometrický detektor
Výrobce: Showa Denko
Specifikace/Cena:


Preparativní verze modelu RI-101, možno použít až do rychlosti průtoku 100 ml/min. Ostatní parametry jako u RI-101.


S 3115 Conductivity Detector
S 3115 Conductivity Detector
Výrobce: SYKAM
Specifikace/Cena:


Vodivostní detektor s novou koncepcí průtokové cely patří mezi nejcitlivější detektory určené pro stanovení iontů metodou iontové chromatografii.


JASCO FP-2020 fluorescenční detektor
JASCO FP-2020 fluorescenční detektor
Výrobce: JASCO
Specifikace/Cena:


Vysoce citlivý fluorescenční detektor pro HPLC, pracující v rozsahu vlnových délek 220 až 700 nm pro excitaci i emisi. Velmi rychlé skenování umožňuje snímání emisních i excitačních spekter bez přerušení chromatografické eluce. Veškeré parametry přístroje je možno časově programovat. Jako příslušenství na přání je k dispozici adaptér pro chemiluminiscenci a cela pro kapilární elektroforézu. Standardní 16ul průtoková cela je součástí dodávky.
Digitální elektrochemický detektor DECADE II
Digitální elektrochemický detektor DECADE II
Výrobce: DeltaChrom™
Specifikace/Cena:


Moderní elektrochemický detektor pro HPLC firmy Antec. Vysoká citlivost detektoru je zaručena vestavěným přesným termostatem pro temperování kolony i průtokové cely. Pracuje v modech DC, PULSE, SCAN a AUTO v rozsahu + 2,00 V až – 2,00 V a krocích po 10 mV. Možnost širokého výběru průtokových cel a elektrod podle konkretní HPLC aplikace.
SofTA ELS Detector Model 300S
SofTA ELS Detector Model 300S
Výrobce: SofTA Corporation
Specifikace/Cena:

SofTA ELS Detector Model 200S
SofTA ELS Detector Model 200S
Výrobce: SofTA Corporation
Specifikace/Cena:

SofTA ELS Detector Model 100
SofTA ELS Detector Model 100
Výrobce: SofTA Corporation
Specifikace/Cena:


Základní model z řady evaporativních detektorů SofTA, který nabízí alternativu k RI detektorům pro univerzální detekci za velmi příznivou cenu.


SofTA ELS Detector Model 1300
SofTA ELS Detector Model 1300
Výrobce: SofTA Corporation
Specifikace/Cena:


SofTA Model 1300 ELS detektor patří v současnosti k nejpokročilejším evaporativním detektorům na trhu. Vyniká svou citlivostí pro univerzální detekci v HPLC. Ačkoliv je jeho formát přizpůsoben Agilent LC systémům, lze jej snadno začlenit k jakémukoliv stávajícímu HPLC systému. Patentovaná technologie Thermo-Split™ pro přesné řízení teploty nebulizace zajišťuje optimální detekční podmínky pro široký rozsah průtoků a druhů eluentů. Pro ovládání slouží klávesnice s diplejem na předním panelu. Pro tento detektor jsou dostupné ovládací moduly pro ChemStation (Agilent) nebo Clarity (DataApex) datastanice.


Alltech ELSD Nitrogen Generator
Alltech ELSD Nitrogen Generator
Výrobce: Alltech
Specifikace/Cena:


Generátor dusíku Dominic Hunter
Generátor dusíku Dominic Hunter
Výrobce: Dominic Hunter
Specifikace/Cena:


Generátor dusíku založený na adsorpci kyslíku a ostaních nežádoucích látek ze vzduchu. Vhodný pro LCMS, ICP, ELSD, GC – nosní plyn, GC-FID, NPD, ECD, AED, Solvent evaporation


Logoagilent
Logoairwatec
LogoBiopointe_Scientific
LogoBiotech AB
Logobrookhaven
LogoCompotech
Logocronus
Logodrmaisch
Logofortis
Logogl_science
Logograce
Logohealforce
LogoChromaNik
Logoidex
LogoJORDLabs
Logoknauer
Logokromasil
Logolaballiance
Logomachereynagel
LogoMICROLIT
Logonacalai
Logooptimize
Logoparker
LogoPeak Scientific
Logopl
LogoPolymer_Standards_Servis
Logopostnova
Logopurite
LogoRephiLe
Logorheodyne
Logosequant
Logoshodex
Logosilicycle
Logosmi
Logosofta
Logospark
LogoSUN-SRI
Logosupelco
Logosykam
Logotosoh
Logoupchurch
Logovdsoptilab
Logovici
Logovalco
Logovalco
Logobures

    Copyright © Watrex Praha s.r.o. || 2007-2012 || All Right Reserved || Webmaster
y>