Products Services Applications News Home
 
 
Pozadi menu
Pozadi menu
Pozadi menu
    Home HPLC PŘÍSTROJE Speciální přístroje

Speciální přístroje

DeltaChrom™ Mobile Phase Recycler MPR 010
DeltaChrom™ Mobile Phase Recycler MPR 010
Výrobce: DeltaChrom™
Specifikace/Cena:


Je určen pro účinnou recyklaci mobilní fáze v isokratické HPLC. Při většině analýz není převážná část používané mobilní fáze kontaminována eluovanými vzorky a je tudíž zbytečně odváděna do odpadu. S použitím šetřiče je čistá mobilní fáze odváděna zpět do zásobní nádoby mobilní fáze, což velmi snižuje náklady analýz i množství zatěžujícího odpadu. Princip funkce spočívá v automatickém přepínání ventilu mezi polohami „odpad“ a „recykl“ na podkladě aktuální hodnoty signálu detektoru, který je trvale snímán. V případě eluce píku je proud mobilní fáze přepnut z pozice „recykl“ do pozice „odpad“ v okamžiku, kdy vzrůst signálu překročí nastavenou hodnotu. Zpětné přepnutí je možno prodloužit o čas nutný k propláchnutí vedení mezi detektorem a přepínacím ventilem.
DeltaChrom™ Sample Clean-Up System SCS 202
DeltaChrom™ Sample Clean-Up System SCS 202
Výrobce: DeltaChrom™
Specifikace/Cena:


Automatický systém na předúpravu vzorků při stanovení PAH, PCB a pesticidů v komplexních organických matricích. Sestává se z izokratického čerpadla SDS 010, manuálního dávkovače Rheodyne s preparativní smyčkou, PAH/PCB preparativní kolony s kapacitou 300 mg tuku v nástřiku,SCU ovládací jednotky a start-up kitu. Po kompletní eluci vysokomolekulární frakce je frakce polutantů (PAH,PCB atd.) jímána pomocí trojcestného motorického ventilu do baňky. Časové programování sběru frakce polutantů se provádí na podkladě jejich elučního chování.
DeltaChrom™ Membrane Suppression Unit MSU 010
DeltaChrom™ Membrane Suppression Unit MSU 010
Výrobce: DeltaChrom™
Specifikace/Cena:


MSU 010 je určen pro vysoce účinné kontinuální potlačení vodivosti potřebné pro iontovou chromatografii s vodivostní detekcí. Mechanizmus potlačení vodivosti spočívá v membránou zprostředkované výměně silně vodivých iontů Na+ za protony H+ získané z regeneračního roztoku (silné kyseliny). Odstraněné Na+ ionty jsou následně zachyceny na standardním katexu, čímž je regenerační roztok použitelný ke kontinuální činnosti. Regenerační roztok je cirkulován nehlučným peristaltickým čerpadlem. S přístrojem je dodáván kompletní spojovací materiál.
FC 500 Fraction Collector
FC 500 Fraction Collector
Výrobce: Watrex Praha, s.r.o.
Specifikace/Cena:


DeltaChromTM FC 500 nabízí univerzální řešení pro řadu aplikací vyžadujících sběr frakcí, např. purifikace proteinů, preparativní chromatografie či další metody k získávání vzorků frakcionací.


DeltaChrom™ High Temperature Post-Column Reactor PCRM 150
DeltaChrom™ High Temperature Post-Column Reactor PCRM 150
Výrobce: DeltaChrom™
Specifikace/Cena:


Tento reaktor je určen především pro analýzu aminokyselin ninhydrinovou metodou. Může však být použit pro jakoukoliv postkolonovou reakci v teplotním rozmezí 40°C až 150°C. Objem i materiál kapilár reaktoru je možno měnit dle přání zákazníka (nerezová ocel, PEEK, PTFE). Vyjímečně účinné vytápění řízené mikroprocesorovou elektronickou jednotkou a účinná tepelná izolace zajišťují přesnou a stabilní teplotu uvnitř reaktoru.
DeltaChrom™ Peristaltic pump PP 015
DeltaChrom™ Peristaltic pump PP 015
Výrobce: DeltaChrom™
Specifikace/Cena:


Peristaltické čerpadlo PP 015 pro membránový supresor


DeltaChrom™ SCX Membrane PCR, 100 mm Anion IC Suppressor
DeltaChrom™ SCX Membrane PCR, 100 mm Anion IC Suppressor
Výrobce: DeltaChrom™
Specifikace/Cena:


SCX Membrána PCR, 100 mm Anion IC membránový supresor


Altrion™ dHPLC by Watrex
Altrion™ dHPLC by Watrex
Výrobce: Altrion
Specifikace/Cena:


Kompletní denaturační HPLC (dHPLC) systém pro vysoce citlivou separaci DNA, založenou na přesném nastavení teploty a precisním řízení gradientového čerpadla. Modulární systém zahrnuje binární vysokotlaký gradient, injektor (na přání autosampler), dHPLC kolonu (Helix, Varian), kolonový termostat, UV detektor (na přání fluorescenční detektor) a EZStart systém pro řízení, sběr a vyhodnocování dat. Je určen především pro klinický výzkum a diagnostiku na základě analýzy fragmentů DNA.
Logoagilent
Logoairwatec
LogoBiopointe_Scientific
LogoBiotech AB
Logobrookhaven
Logocronus
Logodrmaisch
LogoDragonLab
Logofortis
Logogl_science
Logohealforce
Logohpc
LogoChromaNik
LogoCRS
Logoidex
Logoidex
LogoJORDLabs
Logoknauer
Logokromasil
Logomachereynagel
LogoMerlin
LogoMICROLIT
Logonacalai
Logooptimize
LogoPeak Scientific
LogoPolymer_Standards_Servis
Logopostnova
Logopurite
LogoRephiLe
Logorheodyne
Logosequant
Logoshodex
Logoschunk
Logosilicycle
Logosmi
Logosofta
Logospark
Logossihplc
LogoSUN-SRI
Logosupelco
Logosykam
Logotosoh
Logoupchurch
Logovdsoptilab
Logovici
Logovalco
Logowatrex
Logobures

    Copyright © Watrex Praha s.r.o. || 2007-2017 || All Right Reserved || Webmaster
y>