Products Services Applications News Home
 
 
Pozadi menu
Pozadi menu
Pozadi menu

Naši dodavatelé

Agilent Technologies



Celý sortiment spotřebního materiálu.

Další informace:



ESHOP



Airwatec



Systémy pro čistění vody pro domácnosti i průmyslové účely. Specialista na mechanické předčisťování bežné vody, které by nemělo chybět v žádné moderní domácnosti.


Další informace:



ESHOP



BioPointe Scientific



Pipetovací špičky vysoké kvality.

Další informace:




ESHOP



Biotech AB



Biotech AB dodává inovativní laboratorní produkty k jejichž vývoji využívá synergie vědeckého výzkumu a aplikované technologie. Nabídka společnosti zahrnuje především degasery, kapiláry, HPLC kolony, HPLC filtry a frity, čerpadla.


Další informace:


      www.biotech.se




Brookhaven Instruments Corporation



Brookhaven Instruments je americká firma s více než 40 letou historií ve vývoji a výrobě pokročilých vědeckých přístrojů pro charakterizaci částic a makromolekul. Brookhaven nabízí přístroje pro měření velikosti a distribuce velikosti částic, polymerů a biomolekul založených na principu měření dynamického rozptylu světla (DLS) a statického rozptylu světla (SLS). Tyto přístroje pracují buď samostatně, nebo jsou určeny pro zapojení do chromatografických systémů jako detektory. Brookhavem dále nabízí v kombinaci s přístroji pro charakterizaci částic vybavení pro měření zeta potenciálu (stabilita disperzí) a to jak na principu elektroforetické mobility (ELS) tak i fázové analýzy rozptylu světla (PALS). Jejich přístroje jsou používány po celém světě ve vědeckých institucích, státních a průmyslových laboratořích při řešení výzkumných projektů či kontrole kvality. Nedávno Brookhaven uvedl na trh přístroj NanoBrook Omni, vhodný pro charakterizaci biologických vzorků (bílkoviny, peptidy, mAb, RNA) a s možností měření při 15°, 90° nebo 173°.
Další informace:


      www.brookhaveninstruments.com




Cronus



Dr.Maisch



Německý výrobce produkující široké spektrum kolon pro HPLC chromatografii.


Další informace:



ESHOP



Dragon Laboratory Instruments Limited




Další informace:


      www.dragon-lab.com/En/



ESHOP



Fortis Technologies



Hi-end kolony pro HPLC ( C18, C8, H2O, Phe)

Další informace:



ESHOP



GL Science



HPLC kolony Inertsil.

Další informace:



Gl Science - Bio katalog ke stažení zde.

Aplikace kolon Gl Science zde.




ESHOP



GRACE



Celý sortiment výrobků uvedených v katalogu. Flash chromatografie, HPLC, IC, GC, TLC, preparativní chromatografie, média, kolony, chromatografický spotřební materiál (kapilary, spojky, frity, vialky, ....), lékové standardy, chemikálie, kity a další. Dříve známá pod značkou ALLTECH

Další informace

                       www.discoverysciences.com


ESHOP



Heal Force



Heal Force Bio-Meditech Holdings Limited je mezinarodní skupina známa především jako profesionální výrobce a prodejce laboratórních systému pro medicínské a biolologické účely. Jako jejich exkluzivní distributor pro Německo, Polsko, Českou a Slovenskou Republiku Vám nabízíme jejich systémy pro příparavu čisté a ultračiste vody.

Další informace:



ESHOP



HPC Standards



Chromatografické standardy


ChromaNik Technologies Inc.



Kolony SunShell

Více informací:

     www.chromanik.co.jp/english_pro.html

 

 



ESHOP



Chromatography Research Supplies




Další informace:


      www.chromres.com



ESHOP



IDEX Health & Science




Další informace:


      http://www.idex-hs.com/



ESHOP



IDEX-ISMATEC






Jordi Labs



USA výrobce chromatografických médii jejichž základem je polymer DVB (divinylbenzen), který navrhl a vytvořil zakladatel firmy Dr. Howard C. Jordi. Tento materiál odstraňuje mnoho problémů obvykle se projevujících u tradičně používaných

Knauer



Kompletní HPLC systémy i jednotlivé komponenty HPLC: čerpadla, detektory, dávkovací zařízení. Spojovací materiál, fitinky, filtry.

Další informace:



ESHOP



Kromasil



Originál HPLC kolony Kromasil na bázi silikagelu pro Reverzní a Normální fázy a také pro Chirální separace. Kolony pro analýzu celého spektra sloučenin jako jsou Aminokyseliny, Léčivá, Peptidy, Vitamíny, složky životního prostředí (výbušniny, herbicidy, pesticidy, aromatické sloučeniny) nebo složky potravín (cukry, antioxidanty).

Další informace:



ESHOP



LabAlliance



HPLC přístroje a veškerý spotřební materiál.

Další informace:



ESHOP



Macherey Nagel



HPLC kolony, příslušenství a spotřební materiál, GC kolony, příslušenství a spotřební materiál, TLC a HPTLC desky, filtrační papíry a membrány, příprava vzorků pro chromatografii - filtry, SPE kolonky, derivatizační činidla, vialky, septa a další.

Další informace:





ESHOP



Merlin Instrument Company



Merlin Instrument Company navrhuje a vyrábí produkty pro plynovou chromatografii a nabízí řešení na míru pro pasivní nástřikové ventily.
Další informace:


      www.merlinic.com



ESHOP



MICROLIT



Microlit nabízí kompletní sortiment mikropipet, dávkovačů, elektronických pipetovacích zařízení, pipetovacích stojanů a špiček ve více než 55 zemích po celém světě. Zákaznická podpora je důležitým aspektem filozofie společnosti Microlit. Microlit je certifikován ISO 9001:2008 a všechny výrobky jsou certifikovány CE.

Další informace:


      www.microlit.com



ESHOP



Nacalai Tesque



Široká škála HPLC kolon s obrovskou variabilitou funkčních skupin. Kolony (COSMOSIL) pro stanovení organických sloučenin, sacharidů, proteinů, peptidů a v neposlední řadě fullerenů.

Další informace:

       www.nacalai.co.jp



ESHOP



Optimize Technologies



Náhradní díly k HPLC všech světových výrobců (Waters, TSP (Spectra-Physics), Shimadzu, Hewlett Packard, Beckman a mnoho dalších) Ventilky, těsnění, lampy a další. Filtry, kolony, předkolonky, cartrigový systém.

Další informace:



ESHOP



Parker Hannifin



Nabídka generátorů dusíku, vodíku a čistého vzduchu pro GC, FT-IR, TOC, ICP, AA, and LC/MS přístroje.

Další informace:

          www.parker.com

ESHOP



Peak Scientific



Peak Scientific je světově známý dodavatel H / N generátorů. Jejich sortiment zahrnuje Genius, Infinity a Precision generátory – od malých po velké dusíkové a vodíkové plynové systémy a zero air systémy pro GC, LCMS, TOC, FT-IR, analyzátory CO2, odpařování vzorků a další laboratorní aplikace.


Další informace:


      www.peakscientific.com



ESHOP



Polymer_Standards_Servis



Polymer Standards Services se zabývá rozvojem makromolekulární kapalinové chromatografie - navrhuje materiály, zabývá se syntézou, zajišťuje výrobu, poradenství, servis a inovativním výzkum, a to vše při uplatňování nejvyššího standardu odbornosti a spolehlivosti. PSS se zaměřuje na optimalizaci GPC, SEC a GFC používaných samostatně nebo ve spojení s dalšími metodami (HPLC , FTIR, NMR, ...). PSS vyrábí polymery standardní molekulové hmotnosti a SEC kolony. Vyráběná produkty jsou certifikovány DIN EN ISO 9001 standardy kvality.
Další informace:


      www.pss-polymer.com



ESHOP



Postnova Analytics GmbH




Náš partner německá firma Postnova Analytics je průkopníkem ve vývoji a výrobě instrumentace pro tzv. field flow frakcionaci, která je alternativnní metodou při studiu a charakterizaci makromolekukárních látek a částic. Ačkoliv FFF je metoda zhruba stejně stará jako SEC, úspěšné komercionalizace se dočkala až ve spojení s rozptylovým detektorem. Při FFF je vzorek vpraven do laminárního střižného toku v měrném kanálu. Síla kolmá na směr toku tlačí částice ke dnu kanálu, její účinek je však zmenšován difúzí. Průměrná pozice částice ve směru kolmém na tok závisí na jejím difúzním koeficientu. Částice s větším difúzním koeficientem (menšími rozměry) stráví větší podíl času ve větší vzdálenosti ode dna, tj.ve vrstvách s větší podélnou rychlostí, a jsou tedy z kanálu vyplavovány dříve. Kromě tohoto základního separačního mechanismu se uplatňují ještě další dva, které dominují u větších částic a poskytují opačný výsledek. Proto při stanovení rozměrů resp. molekulové váhy je vhodné používat rozptylový detektor a nespoléhat na kalibraci.


ESHOP



Purite



Komlexní hi-end řešení pro čištění vody v laboratořích, domácnostech, nemocnicích, atď. Využivané technologie: ion exchange, carbon filtration, reverse osmosis (RO), electrodeionisation (EDI), softening, ultrafiltration, ultraviolet, organic scavenging, filtration.


Další informace:



ESHOP



RephiLe



RephiLe, Revoluce ve Filtraci RephiLe Bioscience  vyvíjí a vyrábí inovativní a vysoce kvalitní produkty na čištění vody pro biotechnologické a další life science laboratoře. Nabídka Rephile zahrnuje systémy na čištění vody, příslušenství a další filtrační a čistící produkty.


Další informace:


      www.rephile.com



ESHOP



Rheodyne



Rheodyne je výrobcem dávkovacích a přepínacích ventilů pro kapalinovou chromatografii a dlouhodobě představuje světový standard v tomto oboru. Sortiment zahrnuje analytické, mikro a preparativní dávkovací ventily a přepínací ventily pro vysokotlaké i nízkotlaké aplikace. Je součástí skupiny IDEX Health & Science


Běžné typy ventilů a náhradní díly jsou obvykle na skladu Watrex Praha, s.r.o.

Další informace:



ESHOP



Sequant



Iontová chromatografie - suprese, Zwitterion chromatografie - separace a purifikace biomolekul.

Další informace:



ESHOP



Showa Denko



Speciální detektory pro HPLC (refraktometrický, vodivostní, polarimetrický), široký sortiment HPLC kolon Asahipak. Shodex GPC kolony. Shodex kolony pro analýzu bílkovin a sacharidů. Shodex kolony pro afinitní chromatografii. Shodex kolony pro IC.

Velké množství aplikací pro konkrétní separace.

Další informace:

       www.shodex.com


ESHOP



Schunk Graphite Technology, LLC




Další informace:


      www.schunkgraphite.com



ESHOP



SiliCycle



Výroba a prodej silikagelů.

Další informace:



ESHOP



SMI LAMPS



Další informace:

      www.labhut.com


ESHOP



SofTA Corporation



SofTA Corporation je světovým lídrem ve vývoji a výrobě evaporativních detektorů, kterých po celém světě již prodala více než 1500 ks. O jejich detektory mají zájem jiné významné HPLC firmy, jako např. Agilent. Zásluhou patentované technologie řízení teploty Thermo-SplitTM před vlastním odpařováním eluentu nabízejí tyto detektory v současnosti nejvyšší citlivost.

ESHOP



Spark Holland



Kolonový termostat Mistral. Autosamplery Basic Marathon, Midas, Triathlon, Endurance, Reliance, Symbiosis - on line SPE.

Další informace:



ESHOP



SUN-SRI




Přední výrobce spotřebního materiálu pro HPLC - vialky, víčka, sepata..atd.

Další informace:

Supelco



Celý sortiment výrobků uvedených v katalogu.

Další informace:



ESHOP



SYKAM



SYKAM analyzátory aminokyselin na bázi klasické ninhydrinové metodiky.

* Stavebnicové sestavy, velmi ekonomické.
* Reaction Module lze pořídit samostatně a kombinovat se stávajícím HPLC.
* Možnost naopak snadno rozšířit analyzátor pro běžné HPLC gradient analýzy (upgrade).
* Možnost využít i pro před-kolonovou derivatizaci (rozšíření funkce dávkovače).

Další informace:



ESHOP



Tosoh



Sorbenty a kolony pro bioanalýzu, celý sortiment uvedený v katalogu. Toyopearl, Amberchrom, TSK- GEL.

Další informace:



ESHOP



Upchurch Scientific



Široký sortiment spojovacích prvků a přislušenství pro HPLC (fitinky, kapiláry).
Je součástí skupiny IDEX Health & Science


Další informace
       
                  
www.upchurch.com


ESHOP



VDS optilab Chromatographie Technik GmbH



Široký sortiment HPLC kolon
Další informace:


      www.vdsoptilab.de


Ceníky:

      
Vici Jour Research



Přední výrobce spojovacích prvků pro kapalinovou chromatografii. Většinu výrobků z produkce firmy VICI Jour Research (kapiláry z nerezové oceli, Teflonu, PEEKu, Tefzelu, spojky, šroubky, ferule a další ) dodává Watrex Praha obratem ze skladu.

Další informace:



ESHOP



Vici Valco



Široký sortiment ventilů, spojovacího materiálu, filtrů a další.

Další informace:



ESHOP



Watrex™ - kolony



Watrex kolony

ESHOP



WGE Dr. Bures



WGE Dr. Bures je německá firma, která nabízí kompletní vybavení pro GPC. V nabídce jsou kromě běžných HPLC přístrojů (čerpadlo, autosampler UV detektor) také speciální detektory pro charakterizaci polymerů:
- 7-úhlový detektor rozptylu světla
- RI detektor v kombinaci s vizkozimetrickým detektorem
Součástí sortimentu je také ParSEC software pro vyhodnocení GPC dat a charakterizaci polymerních vzorků a také GPC kolony jak pro vodorozpustné tak i syntetické polymery.


ESHOP




Logoagilent
Logoairwatec
LogoBiopointe_Scientific
LogoBiotech AB
Logobrookhaven
Logocronus
Logodrmaisch
LogoDragonLab
Logofortis
Logogl_science
Logograce
Logohealforce
Logohpc
LogoChromaNik
LogoCRS
Logoidex
Logoidex
LogoJORDLabs
Logoknauer
Logokromasil
Logolaballiance
Logomachereynagel
LogoMerlin
LogoMICROLIT
Logonacalai
Logooptimize
Logoparker
LogoPeak Scientific
LogoPolymer_Standards_Servis
Logopostnova
Logopurite
LogoRephiLe
Logorheodyne
Logosequant
Logoshodex
Logoschunk
Logosilicycle
Logosmi
Logosofta
Logospark
LogoSUN-SRI
Logosupelco
Logosykam
Logotosoh
Logoupchurch
Logovdsoptilab
Logovici
Logovalco
Logovalco
Logobures





    Copyright © Watrex Praha s.r.o. || 2007-2012 || All Right Reserved || Webmaster